W związku z możliwym ubieganiem się o dofinansowanie w latach 2020-2021 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków poza granicami aglomeracji Jordanów, zachęcamy zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków w Urzędzie Miasta Jordanowa, pok. nr 7. Granice aglomeracji przedstawione na rysunku poniżej.