I.  KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW:

 1. Henryk Pena- przewodniczący
 2. Tomasz Niewiarowski- zastępca przewodniczącego
 3. Jadwiga Frątczak-Mróz- członek
 4. Tadeusz Gacek- członek
 5. Krzysztof Gruca- członek
 6. Stanisław Kowalcze- członek
 7. Krzysztof Myszogląd- członek
 8. Leszek Nogaj- członek
 9. Jan Pasiowiec- członek
 10. Krzysztof Cieżak - członek
 11. Dominika Siepak- członek
 12. Andrzej Śliwa- członek
 13. Iwona Turchan- członek
 14. Ewa Wójtowicz- członek

II. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA

 1. Iwona Turchan- przewodnicząca
 2. Tomasz Niewiarowski- zastępca przewodniczącego
 3. Jadwiga Frątczak-Mróz- członek
 4. Krzysztof Myszogląd- członek
 5. Leszek Nogaj- członek
 6. Jan Pasiowiec- członek
 7. Krzysztof Cieżak - członek
 8. Krzysztof Gruca - członek
 9. Dominika Siepak- członek
 10. Ewa Wójtowicz- członek

III. KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Tadeusz Gacek- przewodniczący
 2. Andrzej Śliwa- zastępca przewodniczącego
 3. Jadwiga Frątczak-Mróz- członek
 4. Krzysztof Gruca- członek
 5. Stanisław Kowalcze- członek
 6. Krzysztof Myszogląd- członek
 7. Iwona Turchan- członek
 8. Ewa Wójtowicz- członek

IV. KOMISJA REWIZYJNA

 1. Tomasz Niewiarowski - przewodniczący
 2. Henryk Pena- zastępca przewodniczącego
 3. Krzysztof Cieżak - członek
 4. Leszek Nogaj- członek
 5. Dominika Siepak- członek

V. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI

 1. Andrzej Śliwa- przewodniczący
 2. Tadeusz Gacek- zastępca przewodniczącego
 3. Henryk Pena - członek
 4. Stanisław Kowalcze- członek
 5. Jan Pasiowiec- członek

VI. KOMISJA STATUTOWA

 1. Krzysztof Gruca- przewodniczący
 2. Jadwiga Frątczak-Mróz- członek
 3. Jan Pasiowiec- członek

Postanowieniem Nr 450/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 5 sierpnia 2019 r. stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Pana Piotra Józefa Pudo, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.

Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Jordanowa, stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Pana Piotra Józefa Pudo i zarządzono wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 12 na niedzielę 27 października 2019 r.

Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 października 2019 r.zostały ogłoszone wyniki wyborów uzupełniających w okręgu nr 12 w których radnym został wybrany Piotr Cieżak. Na XI sesji Rady Miasta Jordanowa w dniu 06.11.2019 r. Krzysztof Cieżak złożył ślubowanie.