Miasto Jordanów (stan na 31.12.2018 r.) zamieszkiwało 5 329 mieszkańców, w tym: 2 776 kobiet  i 2 553 mężczyzn.

W 2018 roku urodziło się 48 dzieci, zmarły 62 osoby.

 

Porównanie do lat ubiegłych:

- 2017 r. liczba ludności 5 347, urodzenia 62, zgony 41,

- 2016 r. liczba ludności 5 284, urodzenia 74, zgony 45.