W dniach 08.10.2020 r. oraz 09.10.2020r. (tj. czwartek, piątek) odbędzie się odbiór śmieci wielkogabarytowych tylko od mieszkańców miasta z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych (mieszkańcy będą wpuszczani pojedynczo z zachowaniem wymaganej odległości).
Nie ma zapisów, gabaryty (oprócz śmieci przemysłowych) będą przyjmowane w tych dniach w stałym miejscu - przy oczyszczalni ścieków (oś. Wrzosy), od godziny 9:00 do 18:00.