OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie
z dnia 5 marca 2024 r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Miejska Komisja Wyborcza w Jordanowie wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych:

  • Okręg wyborczy nr 1, obejmujący: Jordanów: ul. 3 Maja, Lawendowa, Mickiewicza od nr 1 do nr 53, 111

W okręgu wyborczym nr 1 w terminie do dnia 5 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 2, obejmujący: Jordanów: ul. Mickiewicza od nr 54 do końca, z wyłączeniem nr 111, Zacisze

W okręgu wyborczym nr 2 w terminie do dnia 5 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 3, obejmujący: Jordanów: ul. Babiogórska, Batalionów Chłopskich, Przykiec, Skotnica, Słoneczna, Spacerowa

W okręgu wyborczym nr 3 w terminie do dnia 5 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 4, obejmujący: Jordanów: ul. Banacha, Jana Pawła II, Kolejowa

W okręgu wyborczym nr 4 w terminie do dnia 5 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 7, obejmujący: Jordanów: Osiedle Wrzosy od nr 1 do nr 3

W okręgu wyborczym nr 7 w terminie do dnia 5 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 9, obejmujący: Jordanów: ul. Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Spytka Jordana, Widokowa

W okręgu wyborczym nr 9 w terminie do dnia 5 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 12, obejmujący: Jordanów: ul. Piłsudskiego

W okręgu wyborczym nr 12 w terminie do dnia 5 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 13, obejmujący: Jordanów: ul. Zakopiańska

W okręgu wyborczym nr 13 w terminie do dnia 5 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Miejska Komisja Wyborcza w Jordanowie przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów do dnia 11 marca 2024 roku.

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej  w Jordanowie, Urząd Miasta Jordanowa, pok. 2 (Biuro Rady), Tel: 515 783 835

05.03.2024 (wtorek)

8.00-12.00

06.03.2024 (środa)

8.00-12.00

07.03.2024 (czwartek)

8.00-12.00

08.03.2024 (piątek)

8.00-12.00

11.03.2024 (poniedziałek)

8.00-15.00

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie

Ewelina Monika Luberda