Wybory Samorządowe 2024

Informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 7 kwietnia 2024 roku

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 6 lutego 2024 roku

 

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miasta Jordanowa podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Jordanów: ul. 3 Maja, Lawendowa, Mickiewicza od nr 1 do nr 53, 111

 

1

2

Jordanów: ul. Mickiewicza od nr 54 do końca, z wyłączeniem nr 111, Zacisze

 

1

3

Jordanów: ul. Babiogórska, Batalionów Chłopskich, Przykiec, Skotnica, Słoneczna, Spacerowa

 

1

4

Jordanów: ul. Banacha, Jana Pawła II, Kolejowa

 

1

5

Jordanów: ul. Borowikowa, Dziechciarza, Przemysłowa, Rapaczówka, Spółdzielcza, Świętej Anny, Zagrody

 

1

6

Jordanów: ul. Bł. Księdza Dańkowskiego, Różana, Rynek, Słowackiego

 

1

7

Jordanów: Osiedle Wrzosy od nr 1 do nr 3

 

1

8

Jordanów: Osiedle Wrzosy od nr 4 do nr 6

 

1

9

Jordanów: ul. Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Spytka Jordana, Widokowa

 

1

10

Jordanów: ul. Generała Maczka od nr 1 do nr 89, Komunalna

 

1

11

Jordanów: ul. Generała Maczka od nr 90 do końca, Leśna, Sosnowa, Szyszkowa

 

1

12

Jordanów: ul. Piłsudskiego

 

1

13

Jordanów: ul. Zakopiańska

 

1

14

Jordanów: ul. Hajdówka, Malejowska od nr 1 do nr 31, 77, 123, od nr 141 do nr 143, Nad Skawą

 

1

15

Jordanów: ul. Malejowska od nr 31A do końca, z wyłączeniem nr 77, 123, od nr 141 do nr 143

 

1

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie mieści się w Urzędzie  Miasta Jordanowa, Rynek 1

 

 

Burmistrz Miasta Jordanowa

 

Andrzej MALCZEWSKI

OBWIESZCZENIE

Starosty Suskiego

z dnia 6 lutego 2024 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Na podstawie art. 422 w zw. z art. 450 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U.2023.2408) – Starosta Suski podaje do publicznej wiadomości, że Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu postanowieniem Nr 28/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. ustanowił podział powiatu suskiego na okręgi wyborcze, ustalił ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

Numer okręgu wyborczego

GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO

Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

1

Stryszawa

3

2

Maków Podhalański

4

3

Miasto Jordanów, Gmina Jordanów

4

4

Zawoja, Bystra - Sidzina

4

5

Sucha Beskidzka, Budzów, Zembrzyce

6

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Suskiego znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b, sala 204 (II piętro).

  Starosta Suski

/-/ Józef Bałos

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta Jordanowa

 

        Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2408) informuję, że na terenie Miasta Jordanowa wyznaczono trzy tablice ogłoszeń przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Dwie znajdują się w Rynku oraz  jedna na Osiedlu Wrzosy.

 

 

                                                                                            BURMISTRZ MIASTA

                                                                                          Andrzej MALCZEWSKI

 

 

Jordanów, dnia 30 stycznia  2024 r.

Zarządzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dz.U.2024.109 z dnia 2024.01.29

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 29 stycznia 2024r.

Wejście w życie:

30 stycznia 2024 r.

 Wygasa z końcem dnia:

7 kwietnia 2024 r.

 zobacz:

 § 2

rozporządzenie wygasa z końcem dnia 7 kwietnia 2024 r. zgodnie z § 2 nin. rozporządzenia.

 

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) zarządza się, co następuje:

§  1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§  2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 7 kwietnia 2024 r.

§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KALENDARZ WYBORCZY

 

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do dnia 12 lutego 2024 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 22 lutego 2024 r.

- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 27 lutego 2024 r.

- powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 4 marca 2024 r.

do godz. 16.00

- utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 8 marca 2024 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 13 marca 2024 r.

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw