Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze -

„Podinspektor w referacie inwestycji, rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy Eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowa”

Burmistrz Miasta Jordanowa unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze I etatu: „Stanowisko Podinspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszu - „Eko-doradca” Urzędu Miasta Jordanowa”, ogłoszony Zarządzeniem nr 13/2022 z dnia 28.02.2022r.

Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski

Jordanów 31.03.2022r.