Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych dokumentów do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu tj.:

1.  Michał Łabuda zam. Harkabuz

Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski