Jordanów 26.02.2024r.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 RGI.271.1.2.2024

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

  1. dot.: Roboty budowlane pn.:

„Utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Miasto Jordanów w miejscowości Jordanów

  1. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-acc2355f-c43a-11ee-a84d-d63fc4d19e65
  2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

w  Dz. 855  rozdz. 85516    paragrafie   6050  w wys. 2 000  000,00 zł