Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Prace konserwatorskie w dwóch obiektach zabytkowych projektu Jana Sas Zubrzyckiego w Jordanowie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Do pobrania w załącznikach