PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Walka ze smogiem - poprzez wymianę pieców i termomodernizację - to główna idea wyjątkowego w skali naszego kraju programu „Czyste powietrze”. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program priorytetowy NFOŚiGW „Czyste powietrze” będzie wrażany w latach 2018-2029. Od 19-go września 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla osób fizycznych, który odbywać się będzie w trybie ciągłym. Dofinansowanie w będzie możliwe w formie dotacji, pożyczki lub łącznie – dotacji i pożyczki. Wsparcie finansowe może wynieść nawet do 100% wartości kosztów kwalifikowanych. 

Więcej informacji na temat programu „Czyste powietrze” można znaleźć pod adresami:

Na stronie WFOŚiGW w Krakowie uruchomiony został dla Państwa Portal Beneficjenta za pomocą, którego będzie można złożyć wniosek i uzyskać pełną informację na temat programu. 29 czerwca 2018 r. zainaugurowano cykl spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców wszystkich gmin w Polsce. To jedno z kluczowych działań, podjętych przed otwarciem naboru w Programie „Czyste powietrze”, który w czasie dziesięcioletniego okresu wdrażania pomoże zredukować problem smogu w naszym kraju. Termin spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla mieszkańców miasta Jordanowa zostanie podany do wiadomości (poprzez stronę www i na tablicach ogłoszeń) po ustaleniu harmonogramu przez Ministerstwo Środowiska.