Budżet obywatelski na rok 2019

Budżet Obywatelski 2019r.

 logo projektu

Znane są wyniki głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego 2019.

Na realizację zadań w roku 2019 w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 60 tyś. zł. Głosowanie odbywało się poprzez portal https://konsultacje.jordanow.pl oraz tradycyjnie na papierowych kartach do głosowania, które można było oddawać w 3 punktach na terenie miasta.

logo projektu

INFORMACJA

Przypominamy, że do dnia 17.09.2018 r. można głosować na projekty IV edycji Budżetu Obywatelskiego.

logo projektu

BUDŻET OBYWATELSKI – GŁOSOWANIE

Głosowanie trwa od dnia 27 sierpnia  do dnia 17 września 2018 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Jordanowa, którzy w dniu 27.08.2018r. ukończyli 16 lat, w głosowaniu niejawnym.

Zachęcamy mieszkańców do głosowania !

BO

I N F O R M A C J A

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta zakończyli etap weryfikacji projektów. Złożone projekty zadań przeszły weryfikację formalną i merytoryczną pracowników Urzędu we współpracy z Zespołem Koordynującym.

  1. Po prostu lampy, weryfikacja merytoryczna: Pozytywna warunkowa
  2. Marzenia nie idą na emeryturę,weryfikacja merytoryczna: Pozytywna
  3. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec „Krętą ścieżką poprzez las”, weryfikacja merytoryczna: Pozytywna warunkowa

BO belka

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2018r. zakończył się nabór wniosków do budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 projekty: