SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Magdalena Łabędzka tel: 18 26 91 725 - I piętro pok nr 7

Druk do pobrania doc Druk do pobrania pdf

 

Zgłoszenie:

W przypadku, usuwania drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych isą usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust.1 pkt 3a ustawy oochronie przyrody), właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia, zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie musi zawierać:

  1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy
  2. Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte
  3. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzone zostają oględziny.

Po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni (uznaje się dzień nadania przesyłki w placówce pocztowej) w drodze decyzji administracyjnej może zostać wniesiony sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli sprzeciw nie został wniesiony w terminie 14 dni.