Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

22 listopada br. mijają cztery lata kadencji, w której pełnię funkcję Burmistrza Miasta Jordanowa. Jak co roku, pragnę Państwu przedstawić najważniejsze informacje związane z poczynionymi działaniami w zakresie inwestycji, kultury i sportu, finansów oraz szerokorozumianej promocji naszego miasta.

Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim osobom bezinteresownie zaangażowanym w niesienie pomocy obywatelom Ukrainy. Po 24 lutym 2022 r., wiele rzeczy uległo zmianie
a nasza samorządowa społeczność musiała sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Uważam, że wspólnie podołaliśmy i dzięki dobrej organizacji zapewniliśmy osobom przyjeżdżającym
z Ukrainy na nasz teren dobre warunki bytowe i poczucie bezpieczeństwa za co jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję.

Czwarty rok kadencji to głównie wiele wyzwań związanych z wydatkowaniem pozyskanych w ramach funduszy rządowych środków. Udało się dużo zrobić. Do najważniejszych zadań można zaliczyć budowę ogólnodostępnego boiska typu orlik przy ul. Kolejowej, które zostało oddane do użytkowania w październiku i już korzysta z niego młodzież i osoby chcące zagrać w piłkę nożną. Dzięki temu, że boisko jest oświetlone oraz posiada syntetyczną trawiastą nawierzchnie możliwość korzystania z niego będzie przez cały rok. Duży nacisk w mijającym roku kładłem na modernizację budynków użyteczności publicznej. Pierwsze efekty już są widoczne w postaci wyremontowanych łazienek w szkole podstawowej i przedszkolu miejskim. Kolejnym zadaniem, które niebawem się zakończy jest przebudowa stołówki w budynku szkoły przy ul. Kolejowej. Duże inwestycje miały także miejsce w zabytkowym ratuszu miejskim, w którym mieści się Urząd Miasta. Kompleksowy remont sali sesyjnej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji dachu oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami uważam za duże osiągnięcie, gdyż prace wykonywane były w obiekcie gdzie wymagane były niekonwencjonalne rozwiązania. Wskazane powyżej zadania wymagały dużo czasu i nakładów lecz był niezbędne do wykonania gdyż wynikały z zaniedbań ostatnich lat i jak np. w przypadku stołówki mogły doprowadzić do jej zamknięcia. Na tym jednak inwestycje związane z modernizacją budynków użyteczności publicznej się nie kończą. W ramach podpisanej umowy z wykonawcą ruszyły już prace projektowe dla zadania związanego z kompleksową termomodernizacją budynków szkoły, ośrodka zdrowia, ujęcia wody, budynku po bibliotece miejskiej oraz urzędu. Właściwe roboty budowlane zaplanowane są w przyszłym roku. Jest to bardzo duże zadanie, do którego długo się przygotowywaliśmy oraz, na które w całości udało się pozyskać środki zewnętrzne.

W mijającym czasie udało się również wykonać szereg prac przy drogach i chodnikach gminnych. W większości są to pracę remontowe lub odtworzeniowe jak w przypadku chodników natomiast początkiem przyszłego roku zaplanowany jest przetarg związany z remontem/przebudową infrastruktury drogowej i mostów, na które środki otrzymaliśmy
z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. W ostatnich dniach zakończono również prace związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez wykonania dedykowanego oświetlenia. Zadanie to realizowane było przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która w całości sfinansowała w/w przedsięwzięcie inwestycyjne.

W ramach zadania finansowanego ze środków przeznaczonych dla gmin górskich rozpoczęła się realizacja największego elementu tego zadania tj. budowa wieży widokowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na Hajdówce. We względów turystycznych, rekreacyjnych oraz podniesienia atrakcyjności i walorów naszego miasteczka jest to ważna inwestycja, która
w przyszłości powinna przyciągnąć dodatkowych turystów. Jednocześnie ze wskazanych środków realizowane były kolejne etapy tras pieszo-rowerowych oraz na ukończeniu jest dokumentacja techniczna skateparku i placu zabaw przy ul. Kolejowej, które wykonywane będą w przyszłym roku.

Dodatkowo w ostatnim czasie wykonane zostały prace związane z pielęgnacją zieleni na terenie plant jordanowskich. Wycięte zostały stare zamierające drzewa w ilości 3 sztuk natomiast
w ich miejsce jak również w innych lokalizacjach zgodnie z projektem, który powstał w 2021 roku nasadzono 8 sztuk drzew w tym: klon, kasztanowce, lipy. Dalsze prace pielęgnacyjne zaplanowane są na przyszły rok. Dzięki Państwa głosom oddanym w konkursie „Pod Biało-Czerwoną” na plantach schubertowskich powstał maszt, na którym od 11 listopada dumnie powiewa flaga państwowa. Jest to bardzo ważny element patriotyzmu, przy którym mam nadzieję licznie będziemy się gromadzić podczas świąt narodowych.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem mijającego okresu były wydarzenia kulturalne oraz historyczne, które miały miejsce na terenie Jordanowa. Do największych z nich można zaliczyć „Dni Ziemi Jordanowskiej”, które w tym roku cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i osób przyjezdnych. Również wydarzenia, które miały miejsce w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców przy ul. Rynek 2 gdzie swoją siedzibę ma Ośrodek Kultury i Biblioteka Miejska cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Liczne koncerty, operetki, teatry, spotkania i prelekcje historyczne oraz wydarzenia kulturalne przyciągały bardzo dużo osób. Warto nadmienić, iż w sierpniu br. udało się otworzyć Izbę Pamięci, w której organizowane są cykliczne wystawy poświęcone historii naszego miasta.

Przy współpracy z licznymi instytucjami pozyskałem środki na renowację grobu „Nieznanego Żołnierza” oraz zbiorowej mogiły, w której pochowano partyzantów z oddziału „Harnasie”. Jednak niewątpliwe wydarzeniem, który każdy z nas zapamięta z mijającego roku było zdarzenie jakie miało miejsce w Wielkanoc, kiedy to podczas incydentu drogowego zniszczeniu uległa figura św. Jana Nepomucena. Sytuacja ta poruszyła wewnętrznie wiele osób, również mnie dlatego też poczyniłem wraz z pracownikami Urzędu Miasta wszelkie starania aby odrestaurowana figura wróciła jak najszybciej na swoje miejsce. Po wykonanych pracach odtworzeniowych i konserwatorskich w dniu 29 października udało się ponownie ustawić figurę św. Jana Nepomucena na plantach schubertowskich.

W ramach inicjatyw społecznych nadal wspieram budżet obywatelski oraz liczne stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta. Dzięki dotacją z budżetu miasta udało się zorganizować i zrealizować zadania wykonywane m.in. przez jordanowski hufiec, chór Bel Canto, OSP Jordanów, LKS Jordan Jordanów oraz stowarzyszenia edukacyjne i sportowe działające przy szkole podstawowej. Wraz z przedstawicielami Rady Seniorów uczestniczyłem w ogólnopolskiej konferencji „Rady Seniorów – Narzędziem Dialogu i Aktywności Obywatelskiej” organizowanej przez fundacje MiLA. Dzięki nowym doświadczeniom udało się przeznaczyć część środków z tzw. nagrody COVID-owej na zadania związane z aktywizacją seniorów poprzez wyjazdy integracyjne, wspólne zajęcia oraz ćwiczenia.

Podsumowując czwarty rok kadencji nie można zapomnieć o czynnikach finansowych, które wpływają na budżet miasta a następnie na wszelkie powyżej opisane sfery działań zarówno tych inwestycyjnych jak i społecznych. Obecnie wiele samorządów odczuwa zaistniałą sytuacje geopolityczną, która ma wpływ na ceny paliw, opału, prądu etc. Miasta Jordanowa również nie ominęły kwestie związane ze wzrostem cen. Jednak dobre gospodarowanie środkami
i przemyślane decyzje kolejny raz spowodowały, iż Jordanów jest bardzo wysoko w rankingach finansowych. Miasto zajęło 6 miejsce w skali kraju pod względem średnich wydatków inwestycyjnych na mieszkańca (per capita) w latach 2019 – 2021 w kategorii miasta. Ranking w tym zakresie opublikowany został piśmie samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA w dniu 10.10.2022 r.

W powyższym podsumowaniu pokrótce przedstawiłem Państwu najważniejsze zadania i inicjatywy, które w bieżącym roku miały miejsce. Mimo trudnych czasów i częstych zmian prawnych z roku na rok coraz więcej udaję się wykonać na terenie naszego miasteczka. Wiele jeszcze jest do zrobienia natomiast wspólnie możemy małymi krokami osiągnąć cel. Tak jak już wspominałem powyżej w najbliższym czasie zaplanowana jest realizacja robót związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej jak również poprawa stanu infrastruktury drogowej, na którą pozyskane są środki w kwocie ponad 9 mln złotych.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój naszego miasta. Razem możemy bardzo wiele zdziałać a wspólny dialog w zakresie spraw, które dotyczą wszystkich mieszkańców pozowali na osiągnięcie założonych celów. 

Dziękuję Państwu za zaufanie!

 

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski