Aktualności

LKS Jordan Jordanów zaprasza na


Piknik Sportowy z okazji 100-lecia piłki nożnej w Jordanowie
w ramach projektu Małopolska na Sportowo
dnia 3 czerwca 2023.

Program:
12:00-14:00  Turniej Żak Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej
od 14:00 do 18:00 - Trening pokazowy dla najmłodszych oraz turnieje Piłki nożnej dla wszystkich chętnych

Inne atrakcje: dmuchaniec, bubble football, wata cukrowa, popcorn, grill i inne.


Jordan 003

Banner BO

O g ł o s z e n i e

                     Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór kandydatów spośród mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych Miasta Jordanowa
na członków zespołu koordynującego, nadzorującego przebieg procesu konsultacyjnego.   

Termin zgłaszania kandydatów upływa 12 maja 2023 r.

(Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://jordanow.pl w zakładce budżet obywatelski lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 pokój nr 4).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do zespołu koordynującego BUDŻET OBYWATELSKI Miasta Jordanowa na rok 2024”.

Zadania zespołu koordynującego obejmują:  

- wsparcie procesu wdrożenia budżetu obywatelskiego,

- zapoznanie się z wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców,

- rozpatrywanie odwołań od oceny,

- sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego budżetu obywatelskiego

Zachęcamy mieszkańców i organizacje pozarządowe do włączenia się w proces konsultacyjny


Do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata (PDF, 469 kB)

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 9-10 kwietnia 2023 r.


Wielkanoc 2023

Informujemy, iż w dniu 07.04.2023 r. (piątek), Urząd Miasta Jordanowa będzie nieczynny.

W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.
Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

Urząd Miasta przypomina właścicielom nieruchomości, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.) oraz uchwałą nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 Listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa,
 - w okresie zimowym należy niezwłocznie usuwać z budynków i ich części sople, nawisy śnieżne stwarzające zagrożenie dla przechodniów oraz odśnieżać i posypywać chodniki położone wzdłuż posesji.