Ogłoszenie

 

 Dnia 21 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 13.30 w budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie odbędzie się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Kontrola działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej
    w Jordanowie.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów,  14.11.2023 r.