O G Ł O S Z E N I E

Dnia 7 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 11.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

 I SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,

zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23.04.2024 r.,

na  którą   z a p r a s z a m y  mieszkańców

 

 

Porządek obrad sesji ustalony przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II:

  • Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
  • Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
    w Jordanowie i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miasta Jordanowa oraz zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Jordanowa.
  • Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Miasta Jordanowa.
  • Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Jordanowa.
  • Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Jordanowa.
  • Ewentualne rozszerzenie porządku obrad.
  • Zakończenie obrad.

Jordanów, 30.04.2024 r.