Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Kategoria
Aktywność Rady Miasta
Termin
2019-09-16 13:00

Dnia 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się
posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Omówienie problemu komunikacji związanej z przewozem osób (kursy busów).
  3. Informacja na temat odbioru nieczystości stałych z gospodarstw domowych i od prowadzących działalność gospodarczą za okres I półrocza 2019 r.
  4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2019 r. w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
  8. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  06.09.2019 r.

 
 

Terminy

  • 2019-09-16 13:00
 

Wspierane przez iCagenda