Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. Księgowości i Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Urzędu Miasta Jordanowa

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

Karolina Wojtasiak  zam.: Jordanów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Wojtasiak posiada dużą wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie zadań realizowanych na w/w stanowisku oraz wymagane doświadczenie. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, co gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków

Jordanów dnia 29.12.2023r.

Burmistrz

Andrzej Malczewski