dnia 15 października 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

V SESJA  MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW  MIASTA  JORDANOWA

na  którą zapraszamy mieszkańców

z  proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia MRS do Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.
  6. Wolne wnioski, dyskusja.
  7. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech