Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniuo naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy

Eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowa

 

 Informuję, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych dokumentów do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna kandydatka

spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu tj.:

 

1. Elżbieta Pałasz zam. Jordanów


Jordanów, 20.02.2024 r.

Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski