Dnia 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 9.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,  sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawdzenie stanu realizacji inwestycji związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Miasta.
  3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  21.04.2021 r.