Ogłoszenia i komunikaty

Logo MDU

7 i 8 czerwca zapraszamy na bezpłatne wydarzenia online

Co każdy powinien wiedzieć o podatkach czy Kompetencje XXI wieku – jak je rozwijać?

– to tylko wybrane tematy krótkich szkoleń online, z których będzie można skorzystać 7 i 8 czerwca w ramach Małopolskiego Dnia Uczenia się 2020. W sumie do dyspozycji e-uczestników MDU będzie prawie 40 zdalnych wydarzeń.

W tym roku Małopolski Dzień Uczenia się organizowany jest pod hasłem E-kompetencje. Niezbędnik e-obywatela. Punktem wspólnym dla wszystkich wydarzeń w ramach Dnia jest zdalna forma wydarzeń. W programie będzie można znaleźć m.in.: konsultacje, warsztaty, szkolenia i webinaria. Wszystko zupełnie za darmo!

Zainteresowani będą mogli wybrać się na wirtualną wycieczkę po Czorsztynie czy zagrać w Grę planszową z wiedzy o Zielonkach.

Do dyspozycji uczestników będą porady online doradców zawodowych, coachów, a osoby pracujące, w wieku powyżej 25 roku życia, z maksymalnym wykształceniem do poziomu matury, które chciałyby otrzymać dofinansowanie do szkoleń z języków obcych, będą mogły wziąć udział w wydarzeniu Kierunek Kariera – poznaj swoje możliwości, zyskaj dofinansowanie.

Pełny harmonogram Dnia dostępny jest na http://bit.ly/MalopolskiDzien2020. Informacje dostępne są również na www.facebook.com/dzienuczenia. Na niektóre z wydarzeń obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapraszamy!

Koordynatorem X Małopolskiego Dnia Uczenia się jest Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Logo ratusz

W dniu 1 czerwca  2020 r. (poniedziałek)  Targowisko  Miejskie w Jordanowie zostaje otwarte dla wszystkich handlujących posiadających rezerwację.

Handel odbywał się będzie z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.(tj. zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy kupującymi i handlującymi . Handlujący i kupujący  mają obowiązek zachować 2-metrowy dystans od siebie, a w przypadku gdy nie ma takiej możliwości, zasłaniać usta i nos. Handlowcy powinny posiadać płyn dezynfekcyjny do rąk, rękawiczki jednorazowe).

Wymogi organizacyjne:

Na targowiska zostaną wpuszczeni tylko handlowcy którzy posiadają stałą  rezerwację.

 • wjazd kupców możliwy jest tylko do godziny 7:00

Dla bezpieczeństwa sprzedawców i kupujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się ściśle do  zaleceń odpowiedzialnych służb.

W przypadku, stwierdzenia niezachowania wymogów odległości między kupującymi lub jakichkolwiek innych przesłanek powodujących zagrożenia, obsługa targowiska zmuszona będzie usunąć osoby które nie podporządkują się  poleceniom.

Z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego Współpracownikom, Burmistrzom i Radnym wszystkich kadencji, pracownikom Urzędu Miasta Jordanowa oraz samorządowcom, składam serdeczne życzenia wraz z podziękowaniami za dotychczasowe osiągnięcia w działaniach na rzecz naszej lokalnej wspólnoty. Niech kolejne lata przyniosą̨ sukcesy, a społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji i motywacją do realizacji nowych ambitnych zamierzeń́.

Z okazji pięknego i szczególnego dla nas święta, Dnia Matki, z całego serca życzę Mamom wszystkiego najlepszego.

Woda stop

Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000705169,  NIP 5521721414, REGON 368807878,

informuje, że

 1. Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzenie ścieków następuje:
  • bez zawartej umowy przy braku wiedzy przedsiębiorstwa o tym fakcie,
  • przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
  • przy uprzednim wpłynięciu na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego. Może tym być także tzw. kropelkowanie wody jako celowy pobór wody w taki sposób, aby wodomierz nie rejestrował tego zużycia wody,
  • przy zerwanych lub uszkodzonych plombach na wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
  • przy zerwanych lub uszkodzonych plombach umieszczonych na zaworze odcinającym (zakładanych przy „odcięciu” wody do danego lokalu),
  • wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji deszczowej,
  • wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej,
  • odprowadzanie takich ścieków, których jakość nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przykładowo odpadów stałych (np. mopy, szmaty folie, kości itd.), substancji toksycznych, łatwopalnych i ścieków mogących zawierać zakaźny materiał biologiczny i inne substancje szkodliwe.
 2. Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł.
 3. Bezumowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
 4. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo o których mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.
 5. Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jest w każdym przypadku przyczyną wstrzymania świadczenia usług. Przywrócenie świadczenia usług jest kłopotliwe i kosztowne. Ponadto przedsiębiorstwo będzie dochodzić należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki pod zarzutem bezpodstawnego wzbogacenia się.
 6. Uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale również za swoich sąsiadów, którzy nielegalnie pobierają wodę lub nielegalnie odprowadzają ścieki, czy wody opadowe. Każdy zrzut czy to ścieków czy wody opadowej, który trafi do oczyszczalni ścieków zostaje poddany procesowi oczyszczania, a to kosztuje i płacą za to uczciwi obywatele,
 7. Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. wszczyna kontrole urządzeń do pomiaru ilości zużytej wody, sprawdzi też podpięcie do sieci kanalizacyjnej u mieszkańców, którzy już z niej korzystają. Wszystko po to by wyeliminować nielegalne odprowadzanie ścieków, wody opadowej i pobór wody.

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.