O G Ł O S Z E N I E

dnia 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

IX SESJA  II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  • Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
  • Relacja z wizyty studyjnej w ramach projektu „Seniors activ in socjal and public life” w programie Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy
  • Wręczenie symbolicznego czeku autorowi zwycięskiego zadania – zapewnienia realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2024.
  • Wolne wnioski, dyskusja.
  • Zamknięcie sesji.

                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                               Miejskiej Rady Seniorów

                                                                                                        Anna Czech