SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Zofia Figura tel: 18 26 91 701 - Parter pok nr 4

Szczegółowe informacje dotyczących załatwiania spraw związanych ze sprawami meldunkowymi otrzymasz na stronie internetowej https://obywatel.gov.plPrzechodzi do nowej strony

Rządowy portal obywatel.gov.plPrzechodzi do nowej strony