Zakończono prace konserwatorskie przy kamiennej figurze Matki Bożej (XIX w) przy ul. Piłsudskiego w Jordanowie. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego z udziałem środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość udzielonego grantu wynosi  19 057,00 zł.

 

Celem zadania było zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację zabytkowej kapliczki kamiennej figurze Matki Bożej (XIX w) przy ul. Piłsudskiego w Jordanowie.

Kapliczce przywrócono jej pierwotne wartości i właściwe walory estetyczne. Ważnym aspektem tych prac było wyeliminowanie procesów powodujących niszczenie oraz profilaktyczne zabezpieczenie całości przed postępującą degradacją materiału kamiennego. Wzmocniono fundament stabilizujący figurę.  

W dniu 17 października 2019r. dokonano odbioru prac

lgd ue