Dnia 15 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.30
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Hufca Jordanów ZHP Chorągiew Krakowska z działalności oraz z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Jordanowa za 2020 r.
  3. Sprawozdanie Stowarzyszenia Pomocy Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” z działalności oraz z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Jordanowa za 2020 r.
  4. Sprawozdanie Stowarzyszenia „Szansa dla edukacji” z działalności oraz z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Jordanowa za 2020 r.
  5. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Biblioteki Miejskiej za 2020 r.
  6. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.
  7. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.
  8. Sprawy bieżące.

Jordanów,  08.03.2021 r.