Nabór pracowników

Logo ratusz

Jordanów, 23.03.2020 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani

Barbara Trembacz, zamieszkała Jordanów.

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Logo ratusz

Jordanów 16.03.2020r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Jordanowa Informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Jordanowa ul. Rynek 1 34-240 Jordanów ds.  księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w Urzędzie Miasta Jordanowa

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Justyna Polak  zamieszkała  Osielec.

Uzasadnienie dokonanego naboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w. stanowisko pracy, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa dokumenty aplikacyjne złożył 1 kandydat. Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów i rozmowie kwalifikacyjnej- Komisja rekomendowała Panią Justynę Polak .

Kandydatka spełniła kryteria niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym z przepisów prawa i zakresu wiedzy - uzyskała maksymalną liczbę punktów w poszczególnych etapach naboru, co pozwala przyjąć, iż posiada odpowiednie przygotowanie, doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w Urzędzie Miasta Jordanowa.

Jordanów 16.03.2020r.

Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski

Logo ratusz

Lista kandydata/ów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko urzędnicze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z dnia 13.02.2020 r. w wymiarze: 1 etat

  1. Barbara Trembacz Adres zamieszkania Jordanów

Burmistrz
Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Logo ratusz

Lista kandydata/ów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko urzędnicze ds. księgowości i obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w Urzędzie Miasta Jordanowa z dnia 19.02.2020 r. w wymiarze: 1 etat

  1. Justyna Polak Adres zamieszkania Osielec

Burmistrz
Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Logo ratusz

Jordanów, 19.02.2020 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Jordanowa
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor ds. księgowości i obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w Urzędzie Miasta Jordanowa