Dnia 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 13.30

 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10  odbędzie się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Analiza funkcjonowania Spółki Wodociągi Jordanowskie w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Jordanów.
    3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  21.06.2023 r.