Ogłoszenia i komunikaty

UWaga

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z rozpoczęciem prac związanych z remontem  nawierzchni drogi powiatowej  1685 K Pcim – Łętownia – Jordanów ul. Gen. Maczka występować będą utrudnienia w ruchu w okresie od 18 lutego do 31 lipca 2020r.

Za utrudnienia przepraszamy

Rada Miasta

Dnia 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Logo ratusz

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że decyzje wymiarowe dotyczące podatków lokalnych można odbierać w pokoju nr 3 (kasa) Urzędu.

Decyzje nieodebrane osobiście bądź przez osobę pisemnie upoważnioną zostaną dostarczone za pośrednictwem poczty.

Rada Miasta

Dnia 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,

sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Kontrola w zakresie działalności stołówek w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu Miejskim.
  • Sprawy bieżące

Jordanów,  12.02.2020 r.

Rada Miasta

Dnia 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.30

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Sprawozdanie z działalności ZHP – Hufca Jordanów oraz z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2019 r.
  • Sprawozdanie Stowarzyszenia Pomocy Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2019 r.
  • Sprawozdanie Stowarzyszenia „Szansa dla edukacji” z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2019 r.
  • Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów, 14.02.2020 r.